Integritets- och cookiepolicy

Om oss och vår integritetspolicy

Sideways bryr sig mycket om din integritet. Vi behandlar endast de uppgifter vi behöver för att (förbättra) vår tjänst och hanterar noggrant informationen vi har samlat in om dig och din användning av våra tjänster. Vi delar aldrig dina uppgifter med tredje part i kommersiella syften.

Denna integritetspolicy gäller för användningen av webbplatsen och de tjänster som erbjuds av Sideways. Ingångsdatumet för dessa villkor är 29/08/2019, och med publiceringen av en ny version upphör giltigheten för alla tidigare versioner. Denna integritetspolicy beskriver vilka uppgifter om dig som vi samlar in, hur dessa uppgifter används, och under vilka villkor dessa uppgifter eventuellt delas med tredje parter. Vi förklarar också hur vi lagrar dina uppgifter och hur vi skyddar dem mot missbruk samt vilka rättigheter du har när det gäller de personuppgifter du har lämnat till oss.

Om du har frågor om vår integritetspolicy kan du kontakta vår kontaktperson för integritetsfrågor. Kontaktuppgifterna finns i slutet av vår integritetspolicy.

Om databehandlingen

Här nedan kan du läsa hur vi behandlar dina uppgifter, var vi (låter) lagra dem, vilka säkerhetstekniker vi använder och vem som har tillgång till uppgifterna.

Webbutikprogramvara

Magento

Vår webbutik har utvecklats med programvara från Magento, och vi har valt Magento för vår webbhosting. Personuppgifter som du tillhandahåller oss för vår tjänst delas med detta företag. Magento har tillgång till dina uppgifter för att ge oss teknisk support, och de kommer aldrig att använda dina uppgifter för något annat ändamål. Magento är enligt avtalet vi har med dem skyldiga att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder. Dessa säkerhetsåtgärder inkluderar användning av SSL-kryptering och en stark lösenordspolicy. Regelbundna säkerhetskopior görs för att förhindra datamissförlust.

E-post och e-postlistor

MailChimp

Vi skickar våra e-postnyhetsbrev med MailChimp. MailChimp kommer aldrig att använda ditt namn och din e-postadress för egna ändamål. Längst ner i varje e-post som skickas automatiskt via vår webbplats finns en länk för att avsluta prenumerationen. Du kommer då inte längre att få vårt nyhetsbrev. Dina personuppgifter skyddas och lagras säkert av MailChimp. MailChimp använder cookies och andra internettekniker för att se om e-postmeddelanden öppnas och läses. MailChimp förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra sin tjänst och i det sammanhanget dela information med tredje parter.

Betalningsbehandlare

Mollie

För att hantera (en del av) betalningarna i vår webbutik använder vi Mollies plattform. Mollie behandlar ditt namn, adress och bostadsortsuppgifter samt dina betalningsuppgifter som ditt bankkontonummer eller kreditkortsnummer. Mollie har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Mollie förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra sin tjänst och i det sammanhanget dela (anonymiserade) uppgifter med tredje parter. Alla ovan nämnda garantier gällande skydd av dina personuppgifter tillämpas också på de delar av Mollies tjänst som de använder tredje parter för.

Recensioner

WebwinkelKeur

Vi samlar in recensioner via WebwinkelKeurs plattform. Om du lämnar en recension via WebwinkelKeur måste du ange ditt namn och din e-postadress. WebwinkelKeur delar dessa uppgifter med oss så att vi kan koppla recensionen till din beställning. WebwinkelKeur publicerar också ditt namn på sin egen webbplats. I vissa fall kan WebwinkelKeur kontakta dig för att ge en förklaring till din recension. Om vi bjuder in dig att lämna en recension delar vi ditt namn och din e-postadress med WebwinkelKeur. De använder dessa uppgifter endast för att bjuda in dig att lämna en recension. WebwinkelKeur har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Frakt och logistik

PostNL

När du lägger en beställning hos oss är det vårt ansvar att leverera ditt paket till dig. Vi använder PostNL:s tjänster för att utföra leveranserna. Därför är det nödvändigt att vi delar ditt namn, din adress och din bostadsortsuppgift med PostNL. PostNL använder dessa uppgifter endast för att utföra avtalet. Om PostNL anlitar underleverantörer delar PostNL också dina uppgifter med dessa parter.

DHL

När du lägger en beställning hos oss är det vårt ansvar att leverera ditt paket till dig. Vi använder DHL:s tjänster för att utföra leveranserna. Därför är det nödvändigt att vi delar ditt namn, din adress och din bostadsortsuppgift med DHL. DHL använder dessa uppgifter endast för att utföra avtalet. Om DHL anlitar underleverantörer delar DHL också dina uppgifter med dessa parter.

Fakturering och bokföring

Exact

För att hantera vår administration och bokföring använder vi Exacts tjänster. Vi delar ditt namn, din adress och din bostadsortsuppgift samt detaljer om din beställning med dem. Dessa uppgifter används för att föra bok över försäljningsfakturor. Dina personuppgifter skickas och lagras säkert. Exact är skyldiga att hålla dina uppgifter konfidentiella. Exact använder inte dina personuppgifter för andra ändamål än de som beskrivs ovan.

Ändamålet med databehandlingen

Vi använder dina uppgifter uteslutande för vår tjänst. Det innebär att behandlingens ändamål alltid direkt är relaterade till det uppdrag du har gett oss. Vi använder inte dina uppgifter för (riktad) marknadsföring. Om du delar dina uppgifter med oss och vi använder dessa uppgifter för att - om det inte är på din begäran - kontakta dig senare, ber vi dig om ditt uttryckliga samtycke. Vi delar inte dina uppgifter med tredje parter, utom för att uppfylla bokförings- och andra administrativa skyldigheter. Dessa tredje parter är alla skyldiga att hålla informationen konfidentiell enligt avtalet mellan dem och oss eller en ed eller laglig skyldighet.

 

Automatiskt insamlade data

Data som automatiskt samlas in av vår webbplats behandlas med syftet att ytterligare förbättra vår tjänst. Dessa data (till exempel din IP-adress, webbläsare och operativsystem) utgör inte personuppgifter. Samarbete med skatte- och straffrättsliga utredningar I förekommande fall kan Sideways V.O.F. enligt lag vara skyldigt att dela dina uppgifter i samband med utredningar avseende skatte- eller straffrättsliga ärenden från myndighetshåll. I sådana fall är vi skyldiga att dela dina uppgifter, men vi kommer att göra motstånd inom ramen för de möjligheter som lagen erbjuder oss.

 

Lagringsperioder

Vi sparar dina uppgifter så länge du är klient hos oss. Det innebär att vi behåller din klientprofil tills du meddelar oss att du inte längre önskar använda våra tjänster. Om du meddelar oss detta kommer vi också att betrakta det som en begäran om radering. Enligt gällande administrativa skyldigheter måste vi dock spara fakturor med dina (personliga) uppgifter under den tillämpliga tidsfristen, och dessa uppgifter kommer därför att sparas så länge den tillämpliga tiden löper ut. Anställda har dock inte längre tillgång till din klientprofil och dokument som vi har producerat som ett resultat av din beställning.

 

Dina rättigheter

Enligt gällande nederländsk och europeisk lag har du som berörd vissa rättigheter avseende de personuppgifter som behandlas av eller på uppdrag av oss. Vi kommer att förklara nedan vilka rättigheter dessa är och hur du kan utöva dem. I allmänhet skickar vi för att förhindra missbruk kopior av dina uppgifter och kopior enbart till din e-postadress som vi redan känner till. Om du vill ha uppgifterna på en annan e-postadress eller till exempel per post kommer vi att be dig legitimera dig. Vi för också en förteckning över behandlade förfrågningar, i händelse av en begäran om radering för vi en förteckning över anonymiserade uppgifter. Alla kopior och kopior av data som du får är i maskinläsbar dataformat som vi använder inom våra system. Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten om du misstänker att vi använder dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

 

Rätt till insyn

Du har alltid rätt att få tillgång till de uppgifter som vi (låter) behandla och som avser din person eller som går att härleda till dig. Du kan göra en förfrågan med detta syfte till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du kommer då att få svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din förfrågan beviljas skickar vi dig en kopia av alla uppgifter tillsammans med en översikt över de behandlare som har dessa uppgifter under sig, med angivande av kategorin under vilken vi har lagrat dessa uppgifter.

 

Rätt till rättelse

Du har alltid rätt att få de uppgifter som vi (låter) behandla och som avser din person eller som går att härleda till dig, rättade. Du kan göra en förfrågan med detta syfte till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du kommer då att få svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din förfrågan beviljas skickar vi dig en bekräftelse via e-post till den e-postadress som vi känner till.

 

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har alltid rätt att begränsa de uppgifter som vi (låter) behandla som avser din person eller som går att härleda till dig. Du kan göra en förfrågan med detta syfte till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du kommer då att få svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din förfrågan beviljas skickar vi dig en bekräftelse via e-post till den e-postadress som vi känner till att behandlingen av uppgifterna inte längre kommer att äga rum så länge du inte upphäver begränsningen.

 

Rätt till dataportabilitet

Du har alltid rätt att få de uppgifter som vi (låter) behandla och som avser din person eller som går att härleda till dig, överförda till en annan part. Du kan göra en förfrågan med detta syfte till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du kommer då att få svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din förfrågan beviljas skickar vi dig kopior eller kopior av alla uppgifter om dig som vi har behandlat eller på uppdrag av oss av andra behandlare eller tredje parter. Sannolikt kommer vi inte längre att kunna erbjuda tjänsten i sådana fall, eftersom den säkra kopplingen av databaser då inte längre kan garanteras.

 

Rätt att göra invändningar och övriga rättigheter

Du har i förekommande fall rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter av eller på uppdrag av Sideways V.O.F.. Om du gör invändningar kommer vi omedelbart att upphöra med behandlingen av uppgifterna i avvaktan på hanteringen av din invändning. Om din invändning godkänns kommer vi att tillhandahålla dig kopior och/eller kopior av uppgifter som vi (låter) behandla och därefter upphöra med behandlingen. Du har också rätt att inte bli föremål för automatiserat individuellt beslutsfattande eller profilering. Vi behandlar inte dina uppgifter på ett sådant sätt att detta rättighetsområde är tillämpligt. Om du anser att det är så, var god och kontakta vår kontaktperson för integritetsfrågor.

 

Cookies

Google Analytics

Genom vår webbplats placeras cookies av det amerikanska företaget Google som en del av tjänsten "Analytics". Vi använder denna tjänst för att följa och få rapporter om hur besökare använder webbplatsen. Denna behandlare kan vara skyldig att lämna ut dessa data enligt gällande lag- och regelverk. Vi har inte tillåtit Google att använda den erhållna analysinformationen för andra Google-tjänster.

 

Tredjepartscookies

I händelse av att tredjepartsprogramvarulösningar använder cookies, anges detta i detta dataskydd.

 

Ändringar i dataskyddspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra vår dataskyddspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på den här sidan. Om den nya dataskyddspolicyn påverkar hur vi behandlar redan insamlade uppgifter om dig kommer vi att meddela dig via e-post.

 

Kontaktinformation

Sideways

Waterwinweg 31

7572PD, Oldenzaal

Nederländerna

[email protected]

+31(0)548201001